Druk rotacyjny

Technologia: Stosowane szablony mają formułę cieńkościennych gilz metalowych, przy czym drukujące części i powierzchni są perforowane, a pozostałe – nieprzepuszczalne dla farby drukującej. Metoda ta pozwala na uzyskiwanie bardzo dużej prędkości drukowania. Technologia druku rotacyjnego umożliwia te uzyskiwanie plastycznych wydruków˝ o żywych kolorach, niewiele ustępujących jakości wydrukom wykonanym metodą druku płaskiego. Farba drukująca jest dozowana w sposób ciągły do wnętrza poszczególnych gilz i przetłaczana na przylepiony do pasa przenonikowego tkanin za pomoc tzw. rakli, dociskanych od wewnątrz do ścianek obracających się szablonów.
Przy tej metodzie druku cały proces jest ciągły, a drukowanie przeprowadza się systemem „mokro na mokro”. Ze względu na stosunkowo bardzo niewielkie naciski, niebezpieczeństwo przetaczania farb przez drukowany materia oraz „przenoszenia” i brudzenia farb jest niewielkie. Gdyż zaletą tej technologii jest szybkość druku (około 5000 mb na zmianę˝, ale również możliwość zastosowania nawet 12 kolorów.
Ograniczeniem technologicznym są niewielkie raporty (standardowo 64 lub 83 cm), które ewentualnie można zwiększyć zmieniając średnice gilz oraz ilości kolorów.

Zastosowanie: Druk rotacyjny stosowany jest do produkcji o dużych nakładach. Gwarantuje on szybkość realizacji i stosunkowo niskie ceny. Z powodu małych raportów druku wykorzystanie tej technologii ma zastosowanie do artykułów o małych rozmiarach lub powtarzających się wzorach (pościel, bandanki, apaszki itp.).

Minimum produkcyjne: Minimalna ilość tkaniny przeznaczona pod druk – 1000 mb.